CAT   |   ES   |   ENG

Home

Right Here Right Now representa persones i empreses davant les entitats de gestió de Drets de Propietat Intel·lectual.

RHRN és una empresa pionera orientada a resoldre tots els problemes dels autors, artistes i empreses en la gestió diària dels seus drets:  registrar obres, modificar-les, documentar la seva explotació, entendre i verificar les seves liquidacions de drets, practicar reclamacions, demanar informes i resoldre conflictes amb les entitats de gestió i/o amb els usuaris de les seves creacions.